ایده هایی برای وضعیت نرمال آینده

بحران ویروس کرونا در حال تغییر جهان است .در مقاله هفت مورد را برای رهبران و مدیران کسب وکارها بیان می کنیم تا به عنوان طرحی برای رسیدن به وضعیت نرمال در آینده، در نظر بگیرند.

راهنمایی برای رهبران: اطلاع رسانی به تیم ها ، ذینفعان و جامعه در زمان کووید 19

سرعت و میزان گسترش کووید 19 باعث به وجود آمدن عدم اطمینان و بحران های عاطفی می شود. این که چگونه سازمان ها می توانند در رابطه با این موضوع اطلاع رسانی کنند، می تواند باعث نظم و ترتیب، ایجاد انعطاف پذیری و تسریع تغییرات مثبت شود.

راهبری اثربخش جلسه های مجازی

برای حفظ ارتباط و بالابردن بهره وری در یک سازمان و رهبری و مدیریت اعضای آن از راه دور به ابزارهای متفاوتی نیاز است.با گسترش ویروس کرونا، ایجاد محدودیت های کاری و جلسات حضوری، تعداد کارکنان دور کار سازمان افزایش یافته است. بکارگیری جلسات مجازی از راه دور با استفاده از تکنولوژی‌ها و تهیه دستورالعمل‌های ساده و کم‌هزینه می تواند موثر واقع شود

برنامه ای برای مدیران عامل در زمان ویروس کرونا: اقداماتی که اکنون باید انجام شود

شیوع ویروس کووید 19 شبیه به هیچ یک از بحران های قبلی نیست و رویکردهای سنتی پاسخ به بحران کافی نیستند. مدیران عامل نیاز دارند که اکنون اقدام فوری انجام دهند.اگر شما یک مدیر عامل هستید، مراقبت از آدمها، به معنی مراقبت از کارمندان و مشتریانتان نیز می باشد. این بحران به روشنی مشخص می کندکه این تلاشهای کارکنان و وفاداری مشتریان است که در این زمان فوق العاده به شرکت کمک می نماید. وظیفه مدیرعامل، به صورت ساده این است که هرکاری که ممکن است را برای حفاظت از آنها انجام دهد.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید