مدیران و کارشناسان

آقای مهندس مجتبی غفاريان زرگر

مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت، کارشناس مهندسي صنايع، سرممیز سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS از شرکت AFNOR موسسه ملی اعتباردهی کشور فرانسه، کارشناس خبره کمیته فنی ISO TC323 سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO برای تدوین استاندارد الزامات اقتصاد چرخشی ISO 59004

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید