مدیران و کارشناسان

آقای مهندس مجتبی غفاريان زرگر

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت، کارشناس مهندسي صنايع، سرممیز سیستم های مدیریت یکپارچه IMS از شرکت AFNOR   موسسه ملی اعتباردهی کشور فرانسه، کارشناس خبره کمیته فنی ISO TC323   سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO برای تدوین استاندارد الزامات اقتصاد چرخشی ISO 59004

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید