مدیران و کارشناسان

آقای مهندس مجتبی غفاريان زرگر

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت، کارشناس مهندسي صنايع، سرممیز سیستم های مدیریت یکپارچه IMS از شرکت AFNOR فرانسه - موسسه ملی اعتباردهی کشور فرانسه، متخصص پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریت یکپارچه، مدیر پروژه های مدیریت دانش و استراتژیک

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید