تمامی کلاس ها

وبینار آشنایی با استاندارد ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ISO19011:2018

شروع دوره: 1398/07/25 ساعت :15 - پایان دوره: 1398/07/25 ساعت :18

رایگان


وبینار آشنایی با مدیریت ریسک ISO31000

شروع دوره: 1398/12/01 - پایان دوره: 1398/12/01

15000 ريال


وبینار آشنایی با استاندارد ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ISO19011:2018

شروع دوره: 1398/06/14 ساعت :10 صبح - پایان دوره: 1398/06/14

رایگان


برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید