• پیام آوران کیفیت پایا

پیام آوران کیفیت پایا

شرکت پیام آوران کیفیت پایا با هدف مشاوره و آموزش نظام های مدیریت و مهندسی صنایع از سال 1390 تاسیس شده است. ماموریت شرکت، طراحی و  همکاری درپیاده سازی نظام های مدیریتی و مهندسی صنایع در تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی برای ارتقا و بهبود عملکرد ایشان در حوزه های کارکنان، فرایندها، محصولات و خدمات می باشد. بیش از دو دهه تجربه مدیران و کارشناسان این شرکت در سازمان ها و موسسات مختلف و بهره گیری از ابزارها و مدل های به روز، کارامد و کاربردی که نتیجه آن رضایت مشتریان وکارفرمایان محترم سازمان است، اصلی ترین و با ارزش ترین پشتوانه این مشاور می باشد.
توسعه یک شرکت پایا و قابل اطمینان برای همراهی و همکاری با سازمان های ایرانی به منظور بهبود بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات ایشان، بزرگ ترین آرمان این مجموعه است.

مشاوره، آموزش و ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس استاندارد های بین المللی

رویدادها


آکادمی آموزش

امروزه پیاده سـازی نظام مدیـریت کیفیت از امور اصلی و بدیهی یک سازمان محسـوب می شود. نظام مدیـریت کیفیت برگرفته از نظریه مدیـریت کیفیت جامع TQM (Total Quality Management) است که دارای مدل های متعددی برای پیاده سازی در سازمان های مختلف با کسب و کارها و بافت های متفاوت می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران اجرای این نظام و استاندارد های آن در بخش های مختلف تولید و ارایه خدمـات الزامی است.

استاندارد ISO14001 با استاندارد ISO9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و... است.

هرساله 2/2 میلیون نفر در جهان به دلیل ابتلا به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و تلاش سازمان ها برای افزایش بهره وری، افزایش راندمان تولید و صیانت از سلامت نیروی کار روزبه روز شتاب بیشتری می یابد. بدون شک علاقه سازمان ها در سال های اخیر برای استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، از رویه های کهنه و رو به افول مدیریتی ایمنـی در سازمان ها بوده است.

IATF مجموعه از 9 خودرو ساز بزرگ و 5 انجمن تجاری وابسته به آن هاست که مجموعه IATF را تشکیل می دهند.

هر سازمانی که بخواهد در یک زمان بیش از یک استاندارد مدیریتی را استقرار دهد دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS (Integrated Management System) است. در ایران اما این مدل ناظر به پیاده سازی نظام های مدیریت کیفیت، محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد های ISO9001, ISO14001, ISO45001 به صورت همزمان است.

ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی یکی از الزام های اساسی تمامی استاندارد های بین المللی است. سازمان ISO  به منظور یکپارچه سازی انجام ممیزی استاندارد ها چه به صورت داخلی و چه به صورت برون سازمانی استاندارد ISO19011 را تدوین نموده و به صورت مداوم آن را بهبود می دهد. ممیزی بیشتر یک فن و مهارت است که با آموزش های نظری و کارگاهی و تجربه های عملی به پختگی می رسد.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید