ایده هایی برای وضعیت نرمال آینده

بحران ویروس کرونا در حال تغییر جهان است .در مقاله هفت مورد را برای رهبران و مدیران کسب وکارها بیان می کنیم تا به عنوان طرحی برای رسیدن به وضعیت نرمال در آینده، در نظر بگیرند.


آینده شباهتی به گذشته ندارد: ایده هایی برای وضعیت نرمال آینده

💡 دانلود کامل مقاله  : ایده هایی برای وضعیت نرمال آینده

بحران ویروس کرونا در حال تغییر جهان است. در مقاله هفت مورد را برای رهبران و مدیران کسب وکارها بیان می کنیم تا به عنوان طرحی برای رسیدن به وضعیت نرمال در آینده، در نظر بگیرند.مقابله با بحران ویروس کرونا و پیامدهای بعدی آن می تواند ضرورت روزگار ما باشد. در واقع، ما استدلال می کنیم که این پیامدها "بازسازی نظم اقتصاد جهانی " را طلب می کند. همانطور که یان دیویس ، یکی از مدیران و شرکای پیشین ما، در سال 2009 در زمان بحران مالی جهانی نوشته است : برای برخی سازمان ها، بقای کوتاه مدت تنها موضوع مورد بحث و در دستور کار است. دیگران دچار بلاتکلیفی هستند و به این موضوع فکر می کنند که چگونه موقعیت خود را پس از تمام شدن بحران و بازگشت اوضاع به شرایط عادی تعیین کنند. سوال این است ، "وضعیت نرمال چگونه خواهد بود ؟" در حالی که هیچ کس نمی تواند بگوید این بحران چه مدت ادامه خواهد داشت، چیزی که ما می فهمیم این است که وضعیت نرمال در آینده شبیه به وضعیت نرمال سال های اخیر نیست. غیرممکن است بدانیم چه خواهد شد. اما قادر هستیم که درس هایی که از گذشته های دور و نزدیک گرفته ایم را در نظر بگیریم و بر اساس آن به طور سازنده در مورد آینده فکر کنیم. ما اعتقاد داریم موارد زیر در به وجود آمدن وضعیت نرمال در آینده مهم خواهند بود و رهبران کسب و کارها باید به آن ها توجه کنند.

💡 دانلود کامل مقاله  : ایده هایی برای وضعیت نرمال آینده
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید