برنامه ای برای مدیران عامل در زمان ویروس کرونا: اقداماتی که اکنون باید انجام شود

شیوع ویروس کووید 19 شبیه به هیچ یک از بحران های قبلی نیست و رویکردهای سنتی پاسخ به بحران کافی نیستند. مدیران عامل نیاز دارند که اکنون اقدام فوری انجام دهند.اگر شما یک مدیر عامل هستید، مراقبت از آدمها، به معنی مراقبت از کارمندان و مشتریانتان نیز می باشد. این بحران به روشنی مشخص می کندکه این تلاشهای کارکنان و وفاداری مشتریان است که در این زمان فوق العاده به شرکت کمک می نماید. وظیفه مدیرعامل، به صورت ساده این است که هرکاری که ممکن است را برای حفاظت از آنها انجام دهد.


💡 دانلود کامل مقاله  : برنامه ای برای مدیران عامل در زمان ویروس کرونا
شیوع ویروس کووید 19 شبیه به هیچ یک از بحران های قبلی نیست و رویکردهای سنتی پاسخ به بحران کافی نیستند. مدیران عامل نیاز دارند که اکنون اقدامی  فوری انجام دهند.

موقعیت فعلی
 
 • احتمال بسیار بالای به وجود آمدن مشکل در کسب درآمد وجود دارد که منجر به بحران نقدینگی بالقوه در بسیاری از کسب وکارها می شود.
 • بازگشت به حالت عادی ممکن است سریع نباشد . برای درآمدهای پایین تر برنامه ریزی کنید.
 • کارمندان و مشتری ها احتمالا درحال تجربه ی ترس و اضطراب هستند.
 • شما نیاز دارید که یک تیم اتاق جنگ ارشد و کاملا اختصاصی برای پاسخ به تبعات کووید 19 تعیین کنید که هر روز و در تمام روز براین موضوع تمرکز می کنند.
 • به عنوان مدیرعامل ، شما باید با لیستی از اقدامات احتمالی برنامه ریزی شده و احتمالا تهاجمی تر و قوی تر از چیزی که تیم شما می توانند در حال حاضر تصور کنند ، آماده ی مقابله با تبعات این ویروس باشید.

چک لیست مدیرعامل: شش اولویت ضروری

اقدامات مختلفی وجود دارد که مدیران عامل می توانند اکنون برای کمک به کاهش اثرات شیوع ویروس و قوی تر شدن انجام دهند.
 1. از مشتری ها و کارمندان خود حمایت کنید
 2. تست استرس سود و زیان و نقدینگی
 3. دفاع در برابر کاهش درآمد
 4. عادی سازی عملیات جدید را تثبیت کنید
 5. برای کاهش در هزینه ها به منظور افزایش نقدینگی ، برنامه ریزی کنید
 6. به دفاع تنها  بسنده نکنید
توصیه می کنیم فوراً سه عمل را به طور همزمان انجام دهید:
 1. تیم مدیران ارشد خود را برای جلسات اضطراری هماهنگ کنید
 2. یک تیم ارشد اختصاصی را در یک فضای اتاق جنگ ایجاد کنید
 3. سناریوهای کلان را ترسیم کنید و با برنامه های اقتضایی تطبیق دهید

 
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید