راهنمایی برای رهبران: اطلاع رسانی به تیم ها ، ذینفعان و جامعه در زمان کووید 19

سرعت و میزان گسترش کووید 19 باعث به وجود آمدن عدم اطمینان و بحران های عاطفی می شود. این که چگونه سازمان ها می توانند در رابطه با این موضوع اطلاع رسانی کنند، می تواند باعث نظم و ترتیب، ایجاد انعطاف پذیری و تسریع تغییرات مثبت شود.


💡 دانلود کامل مقاله  : راهنمایی برای رهبران
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید