دوره ی آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

برگزاری دوره ی آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
در شرکت توزیع نیروی برق شیراز 1398/03/19 و 1398/03/20


نگهداری و پشتیبانی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در قالب قرارداد یکساله بر عهده شرکت پیام آوران کیفیت است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید