ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت میهن نور

انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015  در شرکت میهن نور از طرف شرکت توف اینتر سرت آلمان - مشاور شرکت پیام آوران کیفیت به تاریخ 1398/03/08


شرکت پیام آوران کیفیت از ابتدای سال 1395 به عنوان مشاور همراه شرکت میهن نور است. خدمات مشاور در قالب سه قرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت، نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و عارضه یابی سازمانی در حال اجرا می باشد. شرکت میهن نور تولید کننده ی محصولات فلزی، انواع مفتول و سیم خاردار است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید