دوره اموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت.

دوره آموزشی الزامات استاندارد ISO9001:2015 در شرکت یاراطب ثامن طرف قرارداد با شرکت جهت استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 
مدرس : مهندس خورشائیان 
مورخ: 98/2/11


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید