دوره آموزشی ممیزی داخلی مبتنی بر استاندارد ISO19011:2018

برگزاری دوره آموزشی اصول ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد ISO19011:2018 در شرکت یارا طب ثامن. استاد دوره، جناب آقای مهندس مجتبی غفاریان زرگر  تاریخ برگزاری 1398/06/5 و1398/06/06


شرکت یارا طب ثامن شرکت پخش داروسازی ثامن است و از زیرمجموعه های هلدینگ شرکت های آستان قدس رضوی است. این شرکت طرف قرارداد شرکت پیام آوران کیفیت برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 می باشد. مدیر پروژه مشاور، جناب آقای مهندس خورشاییان است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید