قرارداد بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز

با یاری و سپاس از خداوند بزرگ، پیرو همکاری چند ساله و حسن اعتماد کارفرمای محترم، قرارداد خدمات بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز با شرکت پیام آوران کیفیت منعقد شد.


انعقاد قرارداد خدمات بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز با شرکت پیام آوران کیفیت
رویکرد اجرای پروژه بر اساس دانش آینده پژوهی و آینده نگاری در تدوین استراتژی های سازمانی است که برای اثر بخشی اجرای طرح و به دلیل شرایط ناپایدار کشور از تکنیک های سناریو نویسی استفاده خواهد شد. این طرح برای اولین بار در یک شرکت توزیع نیروی برق در کشور اجرا می شود.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید