ممیزی داخلی توزیع نیروی برق شیراز

برگزاری بخش اول ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در تابستان 98 با حضور جناب آقای دکتر مشیرنیا از اولین سرممیزان بین المللی ثبت شده ایران


پیرو همکاری چند ساله شرکت پیام آوران کیفیت با شرکت توزیع نیروی برق شیراز بخش اول ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه آن شرکت با همراهی آقایان مهندس مجتبی غفاریان زرگر و دکتر وحید مشیرنیا به مدت 20 نفر- روز برگزار شد.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید