دوره مدیریت ریسک توزیع نیروی برق شیراز

برگزاری دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000:2018 در شرکت توزیع نیروی برق شیراز در تاریخ های 1398/04/22 و 1398/04/23 ، استاد دوره جناب آقای دکتر پور مصداقی


در راستای همکاری چند ساله شرکت پیام آوران کیفیت با شرکت توزیع نیروی برق شیراز پروژه استقرارنظام مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000:2018 با موافقت هیات محترم مدیره شرکت توزیع نیروی برق شیراز آغاز شده است.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید