با یاری و سپاس از خداوند بزرگ، پیرو همکاری چند ساله و حسن اعتماد کارفرمای محترم، قرارداد خدمات بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز با شرکت پیام آوران کیفیت منعقد شد.