قرارداد استقرار نظام مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی در هولدینگ مهام شرق

با سپاس و یاری یزدان پاک
در تاریخ 1398/05/28 قرارداد استقرار نظام مدیریت HSE  بر مبنای استاندارد های ISO45001:2018 , ISO14001:2015  در هولدینگ مهام شرق شامل 9 شرکت زیر مجموعه ( یکی از بزرگترین پیمانکاران صنعت برق و آب کشور) با شرکت پیام آوران کیفیت منعقد شد.
"پاینده باد ایران"

قرارداد بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز

با یاری و سپاس از خداوند بزرگ، پیرو همکاری چند ساله و حسن اعتماد کارفرمای محترم، قرارداد خدمات بازنگری نظام مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق شیراز با شرکت پیام آوران کیفیت منعقد شد.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید