سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد ISO14001 با استاندارد ISO9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و... است.
 

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

با سپاس و یاری یزدان پاک
برگزاری جلسات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در تاریخ نوزدهم و بیستم بهمن ماه 1398

طرح تفکیک زباله در مبدا شرکت برق منطقه ای خراسان

اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا در شرکت برق منطقه ای خراسان در ساختمان الهیه - ساختمان مرکزی شرکت در سال 1397، در چارچوب الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS

جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

برگزاری جلسه توجیهی ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت توزیع نیروی برق شیراز 1398/03/20

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت میهن نور

انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015  در شرکت میهن نور از طرف شرکت توف اینتر سرت آلمان - مشاور شرکت پیام آوران کیفیت به تاریخ 1398/03/08

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید