ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت میهن نور

انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015  در شرکت میهن نور از طرف شرکت توف اینتر سرت آلمان - مشاور شرکت پیام آوران کیفیت به تاریخ 1398/03/08

نگهداری سیستم مدیریت کیفیت شرکت توزیع نیروی برق مازندران

ادامه برگزاری جلسات یکپارچه سازی فرایندها و فعالیتهای شرکت توزیع نیروی برق مازندران به تاریخ 29/02/1398 در امور برق شمال ساری با حضور نمایندگان مشاور – شرکت  پیام آوران کیفیت، مدیر و کارشناسان دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، مدیران ستادی معاونت مهندسی و نظارت و روسای مهندسی و نظارت امورهای 18 گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران.

مقاله

استاندارد ISO14001 با استاندارد ISO9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و... است.
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید