دوره آموزشی ممیزی داخلی مبتنی بر استاندارد ISO19011:2018

برگزاری دوره آموزشی اصول ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد ISO19011:2018 در شرکت یارا طب ثامن. استاد دوره، جناب آقای مهندس مجتبی غفاریان زرگر  تاریخ برگزاری 1398/06/5 و1398/06/06

دوره مدیریت ریسک توزیع نیروی برق شیراز

برگزاری دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000:2018 در شرکت توزیع نیروی برق شیراز در تاریخ های 1398/04/22 و 1398/04/23 ، استاد دوره جناب آقای دکتر پور مصداقی

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

برگزاری دوره ی آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
در شرکت توزیع نیروی برق شیراز 1398/03/19 و 1398/03/20

دوره اموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت.

دوره آموزشی الزامات استاندارد ISO9001:2015 در شرکت یاراطب ثامن طرف قرارداد با شرکت جهت استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 
مدرس : مهندس خورشائیان 
مورخ: 98/2/11

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید