استاندارد های ISO10002,ISO10004 از معروفترین و پرکاربردترین استاندارد های سری ISO10000 سازمان ISO هستند. سری ISO10000 مجموعه استاندارد های مدیریتی است برای مدیریت تمامی مولفه ها، ارتباطات و فاکتورهای موثر بر مشتریان و به تبع آن کسب و کار سازمان. به بیان دیگر استانداردهای ISO10002,ISO10004 ابزارهایی هستند برای مدیریت ارتباط با مشتریان که می توانند با تضمین وفاداری مشتریان به افزایش محبوبیت برند سازمان کمک شایانی نمایند. به طور کلی این استانداردها در سازمان به دنبال برآورده کردن اهداف زیر است:

  •  جلوگیری از گسترش نارضایتی مشتری
  • شناخت نقاط ضعف سازمان از دیدگاه مشتری
  • کاهش هزینه های خطا
  • ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان
  • شناخت مداوم نیازهای در حال توسعه مشتری
  • شناسایی فرصت های بهبود
  • تامین کیفیت خدمات و محصولات بنا به خواست مشتری
 ISO10002، راهنمای مدیریت فرایند رسیدگی به شکایات- مرتبط با محصول و خدمات- مشتریان بوده و در هر نوع سازمانی با هر اندازه و زمینه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.


ISO10004، شامل راهنماهایی برای ایجاد یک فرایند موثر پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان است. این استاندارد متمرکز بر مشتریان خارج از سازمان است و برای استفاده هر نوع سازمانی صرف نظر از اندازه، محصول و خدمات آن قابل استفاده است. آموزش و آگاهی از این مهارت مدیریتی برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و تمامی متخصصین و فعالان حوزه ی کیفیت از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.
 

 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید