ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی یکی از الزام های اساسی تمامی استاندارد های بین المللی است. سازمان ISO  به منظور یکپارچه سازی انجام ممیزی استاندارد ها چه به صورت داخلی و چه به صورت برون سازمانی استاندارد ISO19011 را تدوین نموده و به صورت مداوم آن را بهبود می دهد.
 


ممیزی بیشتر یک فن و مهارت است که با آموزش های نظری و کارگاهی و تجربه های عملی به پختگی می رسد. دوره های حرفه ای آموزش ممیزی بسته به نوع و ماهیت آن معمولا بین 3 تا 5 روز است. آموزش و آگاهی از این مهارت مدیریتی برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و تمامی متخصصین و فعالان مرتبط با استاندارد های مدیریتی از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید