هرساله 2/2 میلیون نفر در جهان به دلیل ابتلا به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و تلاش سازمان ها برای افزایش بهره وری، افزایش راندمان تولید و صیانت از سلامت نیروی کار روزبه روز شتاب بیشتری می یابد. بدون شک علاقه و تمایل سازمان ها در سال های اخیر برای استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از نیاز آنها به داشتن کارکنان سالم، خرسند و با کارایی بالا و همچنین رویگردانی از رویه های کهنه و رو به افول مدیریتی ایمنـی در سازمان ها بوده است.با پیدایش سیسـتم های مدیریـت ایمنـی و بهداشت شغلی نظیر   OHSAS  و  HSE تفکر حفظ نیروی انسانی به عنوان محور توسعه پایدار نهادینه شد. به جرات می توان گفت که تفکر سنتی کفایت وجود بخش های ایمنی و بهداشت در سازمان ها، رفته رفته جای خود را به نگرش سیستمی ایمنی و بهداشت می دهد و این پدیده خجسته در آینده تاثیرات مثبت خود را بیش از پیش برجای خواهد گذاشت.

ساختار استاندارد ISO45001 سازگار با استانداردهای ISO9001 و ISO14001 می‌باشد تا سازمان‌ها بتوانند به راحتی سیستم‌های مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمنی و بهداشت شغلی را با يكديگر ادغام و سيستم مديريتی یکپارچه‌ای را ايجاد نمايند. یکی از مهمترین مزایای استقرار این سیستم قابلیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه بین المللی بر اساس آن است که می تواند مبنای عقد قراردادها و سایر مراودات کسب و کار قرار گیرد. 

يك سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسايی، حذف و يا به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با بهداشت و ايمنی كاركنان خود و ساير طرف‌های ذينفع كه در معرض ریسک‌های OH&S قرار دارند ياری می‌نماید.  آشنایی و آگاهی از این سیستم و استاندارد آن برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و متخصصین و فعالان حوزه ی ایمنی، بهداشت حرفه ای، فردی و محیطی از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید