استاندارد ISO14001 با استاندارد ISO9001 از نظر شکل و محتوا دارای فصل مشترک زیادی است. استاندارد ISO14001 یکی از ابزار های مهم و کاربردی برای نجات کره زمین، منابع محدود آن و کاهش تاثیرهای مخرب بشر بر طبیعت و محیط زیست است. رویکرد این استاندارد برمحور توسعه پایدار و مدیریت مصرف منابع و پیشگیری از ایجاد آلودگی برای محیط زیست و تمامی مولفه های آن  شامل انسان، جانوران، گیاهان، آب، هوا، خاک و... است. امروزه به شکل گسترده ای این استاندارد در قالب سیستم های مدیریت یکپارچهIMS  با استاندارد ISO9001 در سازمان های مختلف پیاده سازی شده و در خیلی از کشورها و صنایع الزامی است. تمامی پیمان نامه های بین المللی از جمله کیوتو و پاریس بر اجرای این نظام مدیریتی در جهت کاهش تاثیرات گازهای گلخانه ای اتفاق نظر دارند. امروزه با توجه به تخریب های وسیع محیط زیستی که پیامد آن وقوع بلایای طبیعی نگران کننده از جمله سیل، خشک شدن دریاچه ها، آتش سوزی جنگل ها و ... است، لزوم مدیریت محیط زیست و کاهش تاثیرات منفی کسب و کار سازمانها بر آن بیش از پیش احساس می شود.

یکی از مهمترین مزایای استقرار این سیستم قابلیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه بین المللی بر اساس آن است که می تواند مبنای عقد قراردادها و سایر مراودات کسب و کار قرار گیرد. آشنایی و آگاهی از این سیستم و استاندارد آن برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت و متخصصین و فعالان حوزه محیط زیست از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید