آدیت محصول، اثربخشی تضمین کیفیت را از طریق آزمایش تعدادی محصول یا قطعه ارزیابی و قابلیت کیفیت را بر اساس کیفیت محصول تصدیق می‌نماید.
بدین ترتیب تطابق محصول با مشخصه‌های ارایه شده یا توافق‌شده بین مشتری و تامین‌کننده بررسی می‌شود.
هدف اصلی ارزیابی، تعیین میزان انحراف مشخصات است، که به مقدار هدف تعیین شده، اهمیت فنی مشخصه، درجه تاثیر انحراف بر فرآیند بعد و عکس‌العمل مشتری بستگی دارد.
آدیت محصول بر روی خواص محصول در شرایط جدید (محصول تازه تولید شده) انجام می‌گیرد، نه محصولی که مدت طولانی از استفاده آن گذشته باشد. ضمنا نمی‌توان آدیت محصول را به‌عنوان جایگزینی برای بازرسی‌های حین فرایند تولید تلقی نمود.

 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید