اصولا برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در هر فعالیتی ، نیاز به ابزارها و روشهای متناسب با آن اهداف می باشد. در علم مدیریت کیفیت، هدف تامین رضایت مشتری ، افزایش کیفیت کالا و خدمات است و از این رو، برای رسیدن به اهداف فوق باید ابزارها و تکنیک های مناسبی به کار گرفته شوند.
به کارگیری صحیح و استفاده شایسته از این ابزارها راه رسیدن به اهداف مدیریت کیفیت را هموارتر می کند. براین اساس، دانشمندان علم مدیریت کیفیت برای تسهیل در رسیدن به اهداف کیفیت، ابزاها و روشهای مختلفی را معرفی نموده اند و در این میان، کنترل آماری  فرآیند (SPC) به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف کیفیت، مجموعه ای توانا از ابزارهای حل مشکل است که باعث ثبات در فرآیندهای تولید شده، توانایی تولید محصول با کیفیت را بالا می برد. این تکنیک مجموعه ای از هفت ابزار قوی است که از آنها با عنوان ابزارهای هفتگانه کیفیت نیز یاد می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید