امروزه پیاده سـازی نظام مدیـریت کیفیت از امور اصلی و بدیهی یک سازمان محسـوب می شود. نظام مدیـریت کیفیت برگرفته از نظریه مدیـریت کیفیت جامع TQM (Total Quality Management) است که دارای مدل های متعددی برای پیاده سازی در سازمان های مختلف با کسب و کارها و بافت های متفاوت می باشد.


در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران اجرای این نظام و استاندارد های آن در بخش های مختلف تولید و ارایه خدمـات الزامی است. استـاندارد ISO9001 معروفترین مدل پیاده سازی این نظام است که توسط سازمان جهانی استاندارد سازی ISO (International Organization for Standardization) که یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل است تدوین شده و به صورت مستمر بازنگری و ویرایش می شود. یکی از مهمترین مزایای استقرار این سیستم قابلیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه بین المللی بر اساس آن است که می تواند مبنای عقد قراردادها و سایر مراودات کسب و کار قرار گیرد. استفاده از این نظام در حال حاضر چنان گسترده شده است که برای بسیاری از کسب و کار های تخصصی، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه توسط سازمان ISO یا سایر موسسات مشابه تهیه و تدوین شده و در حال استقرار و استفاده می باشد، مانند سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی یا صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ... .


نکته مهم در این استانداردها این است که پایه و اساس تمامی این مدل ها بر استاندارد ISO9001 استوار است. هدف این الگو افزایش رضایت مشتری و بهبود مداوم فرایندها، محصولات و خدمات سازمان است.  آشنایی و آگاهی از این سیستم و استاندارد آن برای متخصصین مهندسی صنایع و تمامی شاخه های علم مدیریت از پیش نیاز های اساسی محسوب می شود.

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید