معروف‌ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج‌ترین معیار برای شکل‌دهی و ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه به شمار می‌رود. بسیاری از رایج‌ترین تعاریف، اصطلاح‌ها و طبقه‌بندی‌هایی که امروزه در مدیریت پروژه به کار می‌روند از این استاندارد برداشت شده‌اند. به عبارت دیگر، PMBOK زبان مشترکی جهانی در مدیریت پروژه  است. عبارت  PMBOK مخفف Project Management Body Of Knowledge است و در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه، پیکره دانش مدیریت پروژه یا به صورت ساده‌تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge   مجموعه‌ای جامع از اطلاعات و مهارت‌هاست که یک حرفه را شکل می‌دهند
استاندارد PMBOK ۴۲ فرآیند برای مدیریت پروژه معرفی می‌کند. ۴۲ نوع کاری که برای مدیریت هر نوع پروژه‌ای کافی است. در PMBOK و اکثر استانداردهای دیگر، مدیریت پروژه از جنبه‌های تخصصی پروژه جدا می‌شوند، زیرا الگوی موفق این است که مدیر پروژه خود را درگیر مسایل تخصصی پروژه نکند. به خاطر این انتزاع، امکان شکل دادن به چهارچوبی کلی که برای هر نوع پروژه قابل استفاده باشد به وجود می‌آید.
ISO21500 ، راهنمایی درباره مفاهیم و فرآیند های مدیریت پروژه ارایه می نماید استاندارد ISO21500 توسط کمیته ISO/PC236 تهیه شده و بر عملکرد پروژه ها تاثیرگذار می باشد .استاندارد ISO21500 توسط هرسازمانی اعم از سازمان عمومی ، خصوصی یا مردم نهاد و برای هر نوع پروژه صرف نظر از پیچیدگی، اندازه یا طول عمر بکار گرفته می شود .استاندارد ISO21500 توصیفی کلان از مفاهیم و فرآیندهایی مناسب در مدیریت پروژه را ارایه می نماید و به موارد مرتبط با مدیریت عمومی ، صرفا در بستر مدیریت پروژه اشاره می نماید .

این استاندارد بر مبنای تعریف مفاهیم یازده گانه، فرآیند‌های قابل استاندارد‌سازی 38 گانه مدیریت پروژه را ( صرف نظر از تحول و پشتیبانی) در پنج گروه فرآیندی و 10 گروه موضوعی زیر ارایه می‌نماید:

گروه‌های فرآیندی شامل: فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، کنترل و اختتام می‌باشد. گروه‌های موضوعی شامل موضوعات یکپارچه‌سازی، ذینفعان، محدوده، منابع، زمان، هزینه، ریسک، کیفیت، تدارکات و ارتباطات می‌باشد. در هدف فرآیند دستاورد‌های پیاده‌سازی فرآیند توصیف شده است. شرح فرآیند شامل خطوط راهنمایی برای استقرار فرآیند بوده که قابلیت الزامی شدن را دارد. ورودی و خروجی هر فرآیند علاوه بر تبیین ارتباطات فرآیندها، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند باشد. سازمان‌های پروژه محور و همچنین سازمان‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آن‌‌ها پروژه محور می‌باشد و یا دارای دفاتر مدیریت پروژه می‌باشند می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این استاندارد سازماندهی نمایند.

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید