5S عبارت است از یک سیستم فکری و عملیاتی که با هدف بهبود بهره وری، افزایش کیفیت و جلوگیری از اتلاف منابع اجرا می شود. این سیستم تلاش سازمان یافته است برای انجام اصلاحات تدریجی و مستمر که با اجرای آن کارایی و اثربخشی سازمان افزایش می یابد. انسان به شکل طبیعی دوستدار محیطی آراسته و پاکیزه است.  این محیط علاوه بر آرامش روحی می تواند توان ذهنی و فیزیکی افراد را به تدریج افزایش دهد. نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می شود .
شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است . این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از 5S که عبارت است از  پنج کلمه ژاپنی ساماندهی Seiri- پاكیزه سازی Seiso- نظم و ترتیب Seiton- استانداردسازی Seiketsu- انضباط Shitsuke
برخی از مهم ترین هدف های  اجرای  این نظام عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد.

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید