با رشد و توسعه استانداردهای محیط زیستی و اقبال سازمان ها به مصرف منابع با بهترین بهره وری، نیاز به وجود چارچوب های بین المللی برای مدیریت مصرف منابع و انرژی به شکل همه گیر احساس شد. سازمان ISO با بهره گیری از  استاندارد مدیریت انرژی اتحادیه اروپا EN16001 سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001 را تدوین و منتشر نمود.
مديريت انرژی همانند ديگر رويكردهای مديريتی درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان‌ها است. سيستم مديريت انرژی ابزاری برای بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژی، كارآيی انرژی و انتخاب منابع انرژی می باشد. با استقرار سيستم مديريت انرژی ساختارهای لازم به منظور نهادينه سازی موارد زير در سازمان، ايجاد می شوند:
•    طرحريزی كاهش هزينه های مصرف انرژی
•    استفاده بهينه از انرژی
•    كاهش دفع آلاینده های محیط زیستی
•    تأمين ميزان انرژی مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر
ISO50001 به سازمان ها کمک می کند تا چگونگی استفاده از انواع حامل های انرژی سازمان را مشخص کنند و روش های واقع بینانه کاهش مصرف، آلودگی ها و هزینه ها را مشخص نمایند. این استاندارد بین المللی، علاوه بر ارایه  شیوه های مدیریت انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تعهد سازمان به کاهش اثرات محیط زیستی (در بخش مدیریت مصرف) را نشان می دهد و این موضوع سبب افزایش رقابت‌پذیری سازمان و دستیابی به کسب و کارهای جدید می‌شود.

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید