با رشد و توسعه استانداردهای محیط زیستی و اقبال سازمان ها به مصرف منابع با بهترین بهره وری، نیاز به وجود چارچوب های بین المللی برای مدیریت مصرف منابع و انرژی به شکل همه گیر احساس شد. سازمان ISO با بهره گیری از  استاندارد مدیریت انرژی اتحادیه اروپا EN16001 سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001 را تدوین و منتشر نمود.
مديريت انرژي همانند ديگر رويكردهاي مديريتي درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان‌ها است. سيستم مديريت انرژي ابزاري براي بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي مي باشد. با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي لازم به منظور نهادينه سازي موارد زير در سازمان، ايجاد مي شوند:
•    طرحريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي
•    استفاده بهينه از انرژي
•    كاهش دفع آلاینده هاي محیط زیستی
•    تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر
ISO50001 به سازمانها کمک می کند تا چگونگی استفاده از انواع حاملهای انرژی سازمان را مشخص کنند و روش های واقع بینانه کاهش مصرف، آلودگی ها و هزینه ها را مشخص نمایند. این استاندارد بین المللی، علاوه بر ارایه  شیوه های مدیریت انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تعهد سازمان به کاهش اثرات محیط زیستی (در بخش مدیریت مصرف) را نشان می دهد و این موضوع سبب افزایش رقابت‌پذیری سازمان و دستیابی به کسب و کارهای جدید می‌شود.

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید