یکی از پیامدهای جهان مدرن امروز، گرایش روز افزون خانواده ها و جوامع به محصولات، فرآورده ها و غذای آماده یا با قابلیت پخت و آماده سازی سریع است. با روند چشمگیر صنعتی شدن تولید محصولات غذایی، ایمنی و سلامت این محصولات در درجه اول اهمیت و دغدغه تمامی انسان های امروزی است. ایمنی غذا مرتبط با مخاطره های ناشی از غذا در هنگام مصرف می باشد. از آنجایی که این مخاطره ها در هر مرحله از زنجیره غذایی می توانند اتفاق بیفتند، ضروری است که اقدامات کنترلی کافی برای کاهش یا اجتناب ازاین مخاطره ها به کار برده شود. ISO22000 استانداردی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO به عنوان یک ابزار برای سازمان ها به منظور افزایش ایمنی زنجیره ی فرآورده ها و محصولات غذایی ایشان ایجاد شده است. این استاندارد نیازمندیهای لازم برای سیستم مدیریت ایمنی غذا را مشخص می کند که شامل مواردی نظیر ارتباطات تعاملی، مدیریت سیستم، برنامه های پیش نیاز و HACCP می باشد. HACCP یک سیستم علمی و سیستماتیک است که خطرات ویژه را طی تولید، توزیع و مصرف شناسایی کرده و برای کنترل آنها به منظور اطمینان از ایمنی غذا اقدام می نماید. استاندارد بين‌المللي ISO 22000 با به كارگيری اصول HACCP و تركيب موثر آن با برنامه‌های پيش نيازی (PRP(s همچنين به كارگيری ساختار استاندارد ISO 9001، ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزای شناسايی شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولی سالم به مصرف كننده نهايی و يا مرحله بعدی از زنجيره توليد می شود.

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید