تغییرات محیط باعث تغییرات شگرفی در ساختار سازمان ها شده اند، به طوری که ساختارهای سنتی دیگر پاسخگوی تغییرات محیطی نیستند و بسیاری از سازمان های بزرگ گذشته به خاطر ناتوانی در تطبیق خود با محیط از بین رفته اند. عامل مهمی که بر سرعت این تغییرات و پیچیدگی محیط دامن می زند، جهانی شدن است. مقوله جهانی شدن سازمان ها را مجبور نموده تا به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و ماندن در صحنه رقابت از مجموعه رویکرد ها و فنون نوین مدیریت عملیات بهره گیری نمایند. یکی از این رویکرد ها که به سازمان ها در راه رقابت یاری رسانده، سیستم شناسایی، تدوین، بهبود و مدیریت فرایند های کسب و کار است. BPMS - Bussiness Process Management System   به عنوان یک فلسفه مدیریتی از اواسط دهه اول قرن 21 ارایه شده است. ادبیات موجود در  BPMS ، چندین اصل و فعالیت مدیریتی  که با BPR - Bussiness Process Reengineering   همراه می شوند را نشان می دهد. بسیاری از این مفاهیم با مفاهیم BPR,TQM یکسان هستند.


هر مجموعه از یکسری فرآیند ها تشکیل شده و تعامل و عملکرد این فرآیندها در نهایت منجر به ایجاد یک خروجی در سازمان می شود. حال چنانچه فرآیند های موجود در سازمان به درستی شناسایی شده و با انجام مطالعه دقیق مدیریت شوند، می توان به حصول نتیجه مطلوب و ارتقا سازمان امیدوار بود.

اثر بخشی در یک فرآیند زمانی ایجاد می شود که مدیریت صحیحی روی آن فرآیند انجام گیرد. در واقع با مدیریت مناسب فرآیند خواسته های یک فرآیند به نتیجه رسیده و در نتیجه از اثر بخشی لازم برخوردار خواهد بود، چرا که مدیریت به تعبیری عبارتست از استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف، لذا چنانچه مدیریت فرآیند در مجموعه ای موجود باشد، از منابع و ورودی ها برای دستیابی به اهداف فرآیند ( خروجی های مورد انتظار ) به صورت بهینه استفاده خواهد گردید و این موضوع خود منجر به افزایش اثر بخشی در فرآیند و نهایتا در سازمان خواهد شد.

 

 

 

به علاوه یکی از ویژگی های دنیای کسب و کار کنونی تغییرات مداوم و نسبتا سریع در نیازهای مشتریان است. در دنیای رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که ساز و کارهای لازم برای آگاهی سریع از این تغییرات را داشته و توانایی پاسخگویی سریع به آن ها را نیز دارا باشد، در غیر این صورت شانس چندانی برای باقی ماندن در عرصه رقابت نخواهد داشت. سازمان ها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اند که رویکرد وظیفه ای در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین می برد. سازمان های وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان دهند و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمان ها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی یا همان BPMS است.

 

 

از اهداف و نتایج مورد انتظار اجرای BPMS می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شناسایی، تدوین، اصلاح و بهبود فرایند های عملیاتی و کسب و کار سازمان، به منظورشفاف سازی تمامی فعالیت ها و خدمات قابل ارایه .
  • استفاده از دیدگاه فرایند محوری به منظور معماری سازمانی و بازنگری و بهبودساختار های سازمان.
  • وجود یک ابزار قوی برای مکانیزاسیون تمامی فرایندهای کسب و کار در قالب نرم افزارهای تخصصی و عمومی سازمان ها.
  • ایجاد بستر مناسب برای اجرای پروژه های آتی در حوزه نوسازی، تحول اداری، سیستم ها و روش های سازمان ها مانند اجرای پروژه سیستم مدیریت یکپارچهIMS ، مدیریت دانش، و ... 


خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی BPMS :

1)    ارزیابی و شناخت سازمان، فعالیت ها و فرایندهای کسب و کار آن
2)    شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی محصولات و خدمات و به تبع  مشتریان و ارباب رجوعان سازمان 
3)    تشکیل کمیته ها و کارگروه های سازمانی بهبود فرایند
4)    مدلسازی فرایندها و مستند سازی وظایف، فعالیت ها و فرایندها در قالب مدل های طرح ریزی شده
5)    تدوین شناسنامه فرایندها
6)    تدوین گردش کار بین واحدی بر اساس متدلوژی BPMN – Bussiness Process Modeling Notation 
7)    انجام مطالعات کارسنجی و زمان سنجی برای طرح ریزی و طراحی مدل بهینه اجرای فرایندها و فعالیت ها و تخصیص بهینه منابع انسانی هر فرایند
8)    ارایه راه کارهای نرم افزاری و  نظارت بر تعریف و مکانیزاسیون فرایندها در سامانه های نرم افزاری سازمان
9)    شناسایی دوباره کاری ها، موازی کاری ها و تضادهای اجرایی در طرح ریزی، استقرار و بهبود فرایندهای سازمان
10)    ارایه آموزش های نظری و کارگاهی در حوزه ی مدیریت فرایندهای کسب و کار بر اساس سرفصل های استاندارد 
 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید