مدیریت منابع انسانی چیست و کارکردهای آن در سازمان

منابع انسانی یکی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان است و سازمان ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند. در محیط کسب وکار رقابتی و پیچیده دنیای امروز، خلاقیت و نوآوری در سازمان ها امری بسیار مهم است و استراتژی ها و تاکتیک های مدیریت کسب وکارها باید همگام با تغییرات باشد. اینجاست که اهمیت مدیریت منابع انسانی در تضمین موفقیت یک سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای آن مشخص می شود .
در گام اول مدیریت منابع انسانی سازمان، فعالیت های سازمان باید به فعالیت های کوچک تر تقسیم و به صورت شغل طراحی شوند تا یک نفر بتواند آن را انجام دهد. پس از تحلیل و طراحی شغل باید برنامه‌ریزی لازم برای جذب نیروی انسانی صورت گیرد. از طریق کارمند یابی، نیروی انسانی بالقوه شناسایی می‌شوند و از طریق سیستم انتخاب به استخدام سازمان در می‌آیند.
پس از آن مراحل جامعه پذیری سازمانی در فرد صورت می‌گیرد. جامعه پذیری سازمانی فرایندی است که طی آن کارمندان جدیدالورود با ارزشها، رفتارهای مطلوب، نگرش ها، قوانین و چارچوب های سازمان آشنایی پیدا می کنند. طی این فرآیند کارکنان از سیستم های پاداش، ارزشیابی عملکرد و مسیر شغلی خود مطلع می شوند. با استقرار فرد در شغل مورد نظر باید سیستم جبران خدمات(حقوق و دستمزد) او مشخص شود.
سیستم مدیریت منابع انسانی زمینه رفع نقاط ضعف و توسعه توانمندی های لازم کارکنان را فراهم می آورد تا فرد برای طی مسیر شغلی و جانشینی در مشاغل کلیدی سازمان آمادگی لازم را پیدا کند. طراحی و ایجاد سیستم پاداش و سیستم انضباطی موثر در سازمان، زمینه را برای بهبود عملکرد فراهم می‌آورد. در ادامه ضروری است که آینده کارکنان پس از جدایی آن ها از سازمان و بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
عملکرد مطلوب واحدها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات مدیریت منابع انسانی به نحو احسن اجرا شود. بدین ترتیب فقط مدیران منابع انسانی در این زمینه مسوولیت ندارند بلکه تمام مدیران و اعضای سازمان باید در این حوزه مشارکت لازم را داشته باشند.
 کارکنان منابعی کمیاب هستند و می‌توانند برای سازمان ارزش افزوده داشته باشند. توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی می تواند مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کند و ضامن برتری سازمان نسبت به رقبا باشد.
 وظایف مدیریت منابع انسانی

پیش از هر چیز اشاره به این نکته ضروریست که وظایف مدیریت منابع انسانی در همه سطوح سازمانی و در عملکرد کلی سازمان تاثیر قابل توجهی دارد و از دهه ۱۹۸۰ با تغییر در فلسفه وجودی انسان در سازمان، مدیریت منابع انسانی به ‌تدریج از وظایف اشاره شده فوق فراتر رفته و در تحقق برنامه‌های استراتژیک کل سازمان مشارکت فعالی دارد.
این مدیریت می تواند با افزایش بازده کار، اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت کارکنان، طراحی صحیح مشاغل، پیشگیری از ترک خدمت کارکنان و کاهش هزینه‌های ناشی از آن، طراحی سیستم بهداشت و ایمنی موثر و پیشگیری از بروز حوادث و هزینه‌های ناشی از آن، آموزش مهارت های لازم به منظور حداکثر کردن بازدهی، جذب شایسته ‌ترین افراد، طراحی سیستم حقوق و مزایای رقابتی و جانشین پروری برای مشاغل کلیدی، هزینه‌های سازمان را کاهش و سود آن را افزایش دهد.
 

 خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی مدیریت منابع انسانی
 
1)    شناخت و ارزيابي اوليه فرایندهای منابع انسانی (عارضه یابی)
2)    برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
3)    تجزيه و تحليل و طراحي شغل
4)    ارزيابي فرهنگ سازماني
5)    تجزيه و تحليل مشاغل و پست هاي سازماني
6)    نظام برنامه ريزی‏، تامين و تعديل منابع انساني
7)    نظام آموزش و بهسازي منابع انساني
8)    پياده سازي نظام انگيزش و بكارگيري موثر منابع انساني (ارزیابی عملکرد )
9)    مدیریت دانش
10)    نظام مشارکت
11)    ارزیابی ابعاد روانشناختی کارکنان
12)    ارزيابي ويژگي هاي منابع انساني( بهره هوشي، هوش چندگانه، هوش هيجاني، خلاقيت، شخصيت، دانش و مهارت، رضايت و تعهد سازماني، حل مساله و استرس شغلي)، کانون ارزیابی
13)    طراحي مدل شايستگي هاي شغلی


 
   

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید