دوران ما را دوران یا عصر دانش نامیده اند. در این دوران که دانش مهم ترین ابزار تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان است، پرورش و توسعه دانشکاران در سطح ملی می تواند عاملی برای توسعه اقتصادی کشور شود.  مهمترین دستاورد عصر دانش، ایجاد تعامل و همکاری بین افراد در راستای افزایش سطح عملکردی و خلق دانش جدید است. بررسی شرکت های موفق نشان می دهد که تنها حدود 20 درصد از ارزش آنها به دارایی های فیزیکی تعلق دارد و 80 درصد به دارایی های ناملموس که در راس آن دانش قرار دارد.
مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، ثبت و نگهداری دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است.
مديريت دانش، راز موفقيت سازمان‌ها در قرن 21 است. دانش، مفهومي فراتر از داده و اطلاعات است. دانش به مجموعه اطلاعات، راه كار عملي مرتبط با آن، نتايج به‌كارگيري آن در تصميمات مختلف، آموزش مرتبط با آن، نگرش افراد در مشاغل و مسووليت‌هاي مختلف در ارتباط با آن گفته مي‌شود. دانش هر نفر، حتي در موردي خاص، ممكن است با ديگران متفاوت باشد. دانش زيربناي مهارت و تجربه و تخصص هر فرد است. هر سازمان براي دستيابي به اهداف خود، از مجموعه دانشي استفاده مي‌كند كه نزد تك‌تك افراد و در ذهن آنها انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از اين دانش‌ها، مي‌توان شكست سازمان يا بالا بودن هزينه‌هاي ناشي از تكرار برخي فرايندهاي تصميم‌گيري و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربي و تصميم‌گيري‌ها را انتظار داشت. به همين دليل، سازمان‌هاي پيشرو اقدام به جمع‌آوري دانش نهفته نزد پرسنل و گروه‌هاي كاري مي‌كنند كه به آن «سرمايه دانش» گفته مي‌شود.
مهم ترین چالشی که در پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان ها وجود دارد این تلقی غلط است که مدیریت دانش، یعنی مدیریت دانش کارکنان سازمان و لذا صرفا تمرکز بر منابع انسانی است در حالی که مدیریت دانش یعنی مدیریت دانش سازمان با تمامی منابع آن از جمله دانش افراد، تجارب سازمانی، استانداردها، رویه ها، شیوه نامه ها و ....

خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی  مدیریت دانش:

1)    ارایه آموزش های تخصصی و کاربردی در حوزه ی مدیریت دانش شامل : آموزش پایه مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، مستندسازی تجارب و دانش          های سازمانی، اکتساب و مهندسی دانش، مدیریت دانش در چارچوب الزامات مدل ها و استاندارد های بین المللی PMBOK, ISO21500, ISO30401 
2)    پیاده سازی نظام مدیریت دانش در چارچوب استاندارد ISO30401 
3)    تدوین استراتژی های دانش و نقشه راه دانشی سازمان
4)    بستر سازی برای شروع مدیریت دانش و ارتقا فرهنگ مدیریت دانش محور
5)    آمادگی برای ارزیابی مدیریت دانش در EFQM  
6)    استقرار مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور
7)    مستندسازی تجارب دانشکاران سازمان بر اساس متدلوژی های شناخته شده و معتبر
 

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید