یکی از بهترین تعریف ها در خصوص مدیریت استراتژیک، هنر انتخاب و اولویت دادن به بهترین تصمیم ها و گزینه های موجود است.  مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند. یک کسب و کار بدون داشتن استراتژی های به روز شده در مقایسه با شرایط کسب و کار و رقبا که در راستای رویا و چشم انداز صاحبان آن باشد از شانس کمی برای موفقیت برخوردار خواهد بود.
آینده پژوهی تلاش سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده علم، فناوری، محیط و جامعه به منظور شناسایی پدیده های نو ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را در برداشته باشد. بنابراین در جهان امروز آینده پژوهی و آینده نگری یک ضرورت است.
مفهوم مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی هر دو دربارۀ شناسایی پیچیدگی ها و پویایی های برخاسته از محیط های سازمانی و نیازمندی های مدیران برای تصمیم گیری در چنین محیطی بحث می کنند.
با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم گیری، می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت پی برد.
 آینده‌ پژوهی هنر شکل دادن به آینده ‌است، به آن گونه که خواهان آینده هستیم. آینده پژوهی دانش و معرفتی است که چشم مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطرات احتمالی آینده باز نگه داشته و ابهامات مردم را کاهش داده و توانایی انتخاب گزینه های هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش می دهد از این رو به همگان اجازه داده تا بدانند که به کجاها می توانند بروند (آینده های اکتشافی )، به کجا باید بروند (آینده های هنجاری ) و از چه مسیرهایی می توانند با سهولت بیشتری به آینده های مطلوب خود برسند.
امروزه روش های مرسوم مدیریت استراتژیک جای خود را به روش های تازه بر پایه ی چشم انداز داده اند. استراتژیست های سازمان با رفت و برگشت بین حال و آینده سازمان امکان می یابند تا فرصت ها و تهدیدها و پارادایم های نوظهور احتمالی را کشف کرده واستراتژی سازمان را بر پایه آن ها رقم بزنند. رویکرد هنجاری هم اکنون از طریق تکنیک آینده پژوهی به رویکرد کاملا عملیاتی و ممکن تبدیل شده و به هیچ وجه ذهنی و تخیلی نیست.
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد آینده پژوهی شامل سه مرحله می باشد:

1) مرحله پیش آینده نگاری
2) مرحله آینده نگاری
3) مرحله پسا آینده نگاری

خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه مدیریت استراتژیک با رویکرد آینده پژوهی:

1- مرحله پیش آینده نگاری
•    تعیین قلمرو سازمان و پروژه
•    طرح ریزی تشکیلات اجرایی
•    تشکیل کارگروه های تخصصی
•    تدوین ارکان جهت ساز
•    شناسایی و تحلیل بازیگران کلیدی

2- مرحله آینده نگاری
•    شناسایی عوامل شکل‌دهنده آینده (تحلیل محیط خرد و کلان)
•    تحلیل اثرات متقابل عوامل کلیدی
•    شناسایی و تعیین عدم ‌قطعیت ‌ها و پیشران‌ ها
•    تعیین منطق سناریوپردازی
•    تدوین سناریوها و شگفتی‌ها
•    تدوین راهنمای وقوع سناریوها
•    بازنگری اهداف و استراتژی‌ها
•    پابرجاسازی استراتژی‌ها

3- مرحله پسا آینده نگاری
•    تهیه نقشه‌های استراتژی
•    تعیین سنجه‌ها و مقادیر مطلوب‌
•    تهیه کارت‌های امتیازی متوازن
•    تعریف پروژه‌ها، اقدام‌ها و بودجه‌بندی
•    جلب توجه و همراهی ذینفعان کلیدی
•    پیاده‌سازی
•    انتشار دستاوردها

 
 

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید