یکی از بهترین تعریف ها در خصوص مدیریت استراتژیک، هنر انتخاب و اولویت دادن به بهترین تصمیم ها و گزینه های موجود است.  مدیریت استراتژی مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند. یک کسب و کار بدون داشتن استراتژی های به روز شده در مقایسه با شرایط کسب و کار و رقبا که در راستای رویا و چشم انداز صاحبان آن باشد از شانس کمی برای موفقیت برخوردار خواهد بود.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل استراتژی ها و اهداف سازمان. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تاکید دارد. سند استراتژیک یا سند راهبردی هر مجموعه ای شامل تدوین چشم انداز و استراتژیهای کلان و سطح کسب و کار و بازاریابی و سپس استراتژی های وظیفه ای و برنامه ها و نظام کنترلی آن است.
فرآیند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می شود:
1)تدوین استراتژی ها
2) اجرای استراتژی ها
3) ارزیابی استراتژی ها

مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود. شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت.اجرای استراتژی یعنی هم راستا نمودن منابع و نیروی انسانی با اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت مجموعه به شکلی که برآیند و خروجی تمامی فعالیت ها، فرایندها، محصولات و خدمات سازمان در راستای راهبردها و اهداف تعیین شده سند راهبردی باشد.
از آن جایی که مفروضات و شرایط داخلی و متغیرهای بیرونی سازمان پیوسته در حال تغییر است لذا نیاز است که در دوره های تعیین شده استراتژی ها و اهداف از حیث میزان اعتبار، اهمیت و صحت آن ها مورد بررسی قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که اهداف و برنامه ها با واقعیت های موجود سازگار هستند یا خیر . این مرحله، مرحله ارزیابی استراتژی ها است.

خدمات شرکت پیام آوران کیفیت در حوزه ی استراتژی:

1)    ارایه آموزش های نظری و کارگاهی در حوزه ی تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی بر اساس سرفصل های استاندارد
2)    معرفی الگوها و مدل های مختلف استراتژی با توجه به بافت سازمان و مشاوره به منظور انتخاب بهترین مدل های برنامه ریزی استراتژیک
3)    مشاوره در خلق و تدوین ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی
4)    برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی، خصوصی و دولتی
5)    بازنگری و به روز آوری سند استراتژیک، اهداف و برنامه های سازمان 
6)    تدوین کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی
7)    ارزیابی اثر بخشی و کارایی استراتژی ها
8)    ارایه بهترین داشبورد های مدیریتی Online برای ارزیابی استراتژی ها، اهداف و شاخص های سازمانی
 

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید